Arı Ürünlerimiz

Dondurulmuş polen, kurutulmuş polen, süzme bal, petek bal > Bak: ARI ÜRÜNLERİMİZ - Petek bal nasıl yenir? Polen nasıl yenir? > Bak: TÜKETİCİ KÖŞESİ - Ahmetler Köyü Deyince> Bak: YÖREMİZİ TANIYALIM - Polen tuzaklı kovan yapımı Bak: ARICILIKTA YENİ UYGULAMALAR
24 Mart 2015 Salı

Arı Oğulu Nasıl Yakalanır

Yeni çıkmış bir arı oğulu
Bal arıları ilkbahar gelince, çiçeklerde balözü ve çiçektozu çoğalınca hızla gelişirler, kovana sığmaz olurlar. Böyle durumda arılar yeni analar yetiştirip oğullama yoluna giderler. Oğullayan arılar zayıflar, bal ve çiçektozu toplama verimi azalır. Onun için arıcılarımız genellikle arılarının oğullamasını istemezler. Önceden arıların oğullamaması için gerekli tedbirleri alırlar. Neler yaparlar? Kovanlar sıkışmadan genişletirler. Gerekince ballıklarını koyarlar. Uçma deliğini genişletirler. Kovan alttan polen tuzaklı ise oradan da havalanmasını sağlarlar. Genç ana arı bulundururlar. Arılarını ıslah edip az oğullayan cinsleri çoğaltırlar. Kovanların güneşte kalmaması için gölgelik yaparlar. Uygun zamanlarda arılar oğula niyetlenmiş mi, ana yüksüğü yapmış mı, kontrol ederler. Oğul almak isterlerse yapay oğul alırlar.
Bazı önlemleri almalarına karşın bir gün bakarlar ki arılığın yanında, yakınında bir oğul var. Arı oğulları ana arının durumuna göre veya çevredeki bitki örtüsüne göre değişik yerlere konabilirler.
Yere konarlar.
Yere yakın dallara konarlar.
Yerden yüksekte dallara konarlar.
Çıkan oğulların boş kovanlara girmesini isteyen bazı arıcılar içinde boş petekler bulunan bir kovanı arılık yakınında gölgede bir yere koyarlar.Uçma tahtasına ve giriş deliğine oğul yakalama mahlülü (kremi) sürerler. Ya da oğul otu ile oğarlar. Bu kokuları seven arılar bazen bu boş kovanlara girerler.
Yakında oğul konacak ağaç yoksa, arıların birkaç metre önüne insan boyunda bir veya birkaç ağaç dikmek ve üzerine yeşil dallardan veya eski kumaşlardan gölge yapmak da bazen oğulun bu gölge yere konmasını sağlar. Hatta bu gölge yapılmış ağaca içinde petek olan, bir çanta ya da kovan da  konabilir.
Oğul zamanı yaklaşınca arılıkta hazır bulundurulacak bazı araç – gereçler:
İçinde kabarmış balsız petekler bulunan oğul koymaya hazır kovanlar. Ham petek ya da kabarmış petek olabilir.
Yukarıya konmuş oğullar için, hafif, çerçeveli çanta, Oğul yakalama torbası, ya da bir teneke, küçük oğullar için içi petekli ana arı çiftleştirme kafesleri. Yukarıya torba, çanta ya da kafesi uzatmak için yeteri kadar uzun sırık. Taşınabilir merdiven.
Oğul çıkınca bir yere konmasını sağlamak için su püskürtme pompası. (Çocukların yazın plajda kullandıkları su tüfekleri de işe yarıyor.) Bir kova su içinde ıslatılan bir süpürge veya süpürge büyüklüğünde taze çam yaprakları da bu işe yarar. Peteklere şeker şerbeti püskürtmek için ufak fısfıs pompa.
Yerden oğul almak için ağaç kepçe. Körük, başlık, vs.
Oğullayıp havada uçuşan arıların üzerine su püskürtülmesi onların bir yere konmasına yardımcı olur.
Oğul yere yakın bir dala konmuşsa içinde 2 cm aralıkla dizilmiş kabarmış ya da ham petekler bulunan boş kovan dalın altına konur. Ham peteklere şerbet püskürtülmesi arıların kovanı benimseyip kaçmaması için iyi olur. Diğer kovanlardan ya da oğul çıkan kovandan ballı yavrulu çerçeveler konursa oğlun kaçmaması için iş garantiye alınmış demektir.
Petekli kovan üzerine dal eğilip hızla silkelenir, arıların kovana dökülmesi sağlanır. Ana arı kovana girmişse uçuşan arılar da kovanda birikir. Eğer arılar kovandan tekrar havalanıp dala konarsa ana arı kovana girmemiş demektir. Ana arıyı uygun şekilde kovana indirmek gerekir. Arıların tamamı kovana girince devamlı kalacağı yere koyabiliriz. Akşama kadar yerinde bekleyecekse güneşte bırakılmaz, gölge yapılır. Akşam hepsi girince yerine taşısak da olur. Sonraki gün kovandaki seyrek dizilmiş çerçeveler sıkıştırılır, fazla çerçeveler alınır.

Çıkan oğulları yakalamak bazen kolaydır bazen de zor olur. Bu oğul yüksek bir dala konmuş.
Benim arılıkta oğul zamanı, içinde yeteri kadar petek dolu kovan, 5 çerçevelik el çantası, 4 yarım çerçevelik kafes, uzunca bir sırık, merdiven, su pompası, ya da süpürge ve su kovası, körük, başlık hazır olur.

Yere konan oğulları yakalamak kolay olur. Oğul yere konmuşsa petekli kovan oğlun yanına konur. Ağaç kepçe ile alınan arılar kovan içine ya da kovan önüne serilmiş çuval üzerine konur. Arılar petek kokusuna kovan içine girerler.
Daldaki oğul torbası ile yakaladığımız oğulu kovana koyarken önüne bir çuval serip üstüne dökersek arılar kovana kolayca girer. Böyle yapınca oğulda fazla ana arı var mı, onu da görebiliriz.
Bazen bir çam ağacının tepesine konar. O zaman uzun bir sırığa balanmış oğul torbası işimize yarar.
Düz arazide ise böyle bir merdiven de işimize yarar.
Meyve ağaçlarına konan oğulları yakalamak için kovandan hafif olan içine çerçeve konan kontrplaktan yapılmış çantalar işe yarayabilir. Çantalar oğulun altına tutulup dal sarsılırsa arılar çantanın içine dökülür. Çanta yoksa 5, altı çerçeveli küçük, hafif bir kovan da kullanılabilir.
İçi petekli bir kovan oğulun altına yanaştırılıp iple dala bağlanırsa arıların kendisi kovana girer.
Ben ağaçlara konan oğulları yakalamak için 5 çerçeve alan bir çanta kullanıyorum. Çok yükseğe konan oğulları yakalamak için bu çantayı bir sırığın ucuna bağlayıp oğulun önüne ya da altına uzatıyorum. Çantadaki peteklerin kokusuna arıların kendisi çantaya giriyor.
Eğer oğul yere yakın bir yere konmuşsa işimiz kolaydır.
Haydaaa! Bu da neyin nesi? Ne yapacağız şimdi? Burada trafik karışmış. Birkaç oğul bir araya konmuş. Hepsini bir kovana dolduruversek birbirini kırar mı acaba? Ben böyle durumlarda kalabalık kümeleri kovanlara alırım. Küçük parçacıkları birer ikişer ana ile ana çiftleştirme kafeslerine koyarım.
Bu dört yarım çerçeveli kafeslerdeki artçı oğulların anaları çiftleşip yumurtladıktan sonra gereken yerlerde değerlendiriyorum. Kışa kadar analar yerini bulmazsa onları kafesi ile beraber bir kovan içine koyuyorum. Yani yalıtımını artırıyorum. 
Bu 4 yarım çerçeveli kafesleri, yükseklere konan küçük koğulları yakalayıp indirmek için de kullanıyorum. İçinde petek olan kutulara oğulların kendisi giriyor.
 Kış girinceye kadar değerlendirilememiş olan ana arıları kışlatmak için kafesle beraber bir kovan içine koyup boş kenarları içi saman veya kekik dalları ile doldurulmuş çuvallarla bastırırım. Yemliğine de yarım kg. kek koyduk mu işlem tamamdır. Yediği önünde, yemediği ardında. Kendisi bilir. İster ölür, ister kalır. Böyle kovan içindeki kafes içinde kışlatılan ana arılar ölmeden bahara gelirler. Dışarıdaki kovanda bu kafeslerdekilerden fazla arısı olan zayıf arıların ölüm oranı bu kafeslerden daha fazla oluyor.
Küçük oğul yüksek bir dala mı kondu? Bu ana kafesinin içini petekle dolduruyorum. Uzatıyorum arıların önüne, kokusunu alıyorlar. .Bu ikramımı sevmiş olacaklar ki kolayca kafese giriyorlar.
Buraya merdiven filan uzanmaz. Şu sırık ucuna kafes, çanta ya da torba bağlama işi çok kullanışlı inanın. Yüksekteki oğul arılarının yanına ya da altına petekleri yanaştırıp onları peteklere buyur ediyorum. Beni fazla uğraştırmadan kafese giriyorlar. Yukarıya uzatma işi için ceviz silkmek için kullandığımız bir uzunca sırık işimize yarıyor..

Ana çiftleştirme kafesi çerçevelerin  ikisine bir normal petek yetiyor.

Ballıklı bir eski kovan kuluçka tavuklar için güzel bir kuluçkalık oluyor. Sağ kenardaki 2.5 l. kokakola şişesinden yapılmış suluk kullanışlıdır. Tavuk içine girip suyu kirletemez. Civciv boğulacak kadar derin de yapılmaz.